JR podporno okolje 2023

/JR podporno okolje 2023
JR podporno okolje 2023 2023-05-15T14:31:40+00:00

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija, www.eu-skladi.si.

SPOT Svetovanje Zasavje in podjetniško mentoriranje

Uporabniki storitev se za osebne obiske na točki SPOT Svetovanje Zasavje, Cesta zmage 35 b, Zagorje ob Savi 
predhodno dogovorijo po telefonu 03 56 68 080 / 041 458 081 ali elektronski pošti sasa.pegan@ozs.si.

Uradne ure točke SPOT svetovanje Zasavje:
– ponedeljek, torek in petek med 10.00 in14.00 uro,
– sreda med 13.00 in 17.00 uro,
– v četrtek ni uradnih ur.

Uporabnikom storitev, ki razpolagate kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP), svetujemo,
da postopke, ki jih omogoča portal SPOT opravite elektronsko sami. Seznam e-
postopkov: http://evem.gov.si/info/info/e-postopki/

Navodila za udeležence postopkov na točki SPOT Svetovanje Zasavje:
– Pred obiskom točke SPOT svetovanje je obvezno predhodno naročilo / najava
termina. 
– V prostore točke SPOT svetovanje osrednjeslovenske regije naj vstopajo in se tam
srečujejo le zdrave osebe.

Ime operacije:
Financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v
okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje 2023.

Konzorcijski partnerji SPOT Svetovanje Zasavje in podjetniško mentoriranje:
– Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi
– Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje
– RCR d.o.o.

Namen: 
– Podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim
podjetjem (skladno z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo), ki se

srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije ter izboljšanje podjetniške kulture.
– Krepitev podjetniškega potenciala za mikro, mala in srednje velika podjetja.
– Pospeševanje ustanavljanja novih mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Cilji:
– Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij,
– Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v
gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi preko
podjetniških inkubatorjev
– Povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh
fazah podjetniškega ciklusa,
– Povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,
– Povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Predmet:
Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih
poslovnih točkah.

Naloge:
– Promocija podjetniške kulture,  
– Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP,  
– Povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za
spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni,  
– Evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih
administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

Storitve:
promocija podjetniške kulture:
– informiranje in promocija,
– dogodki SPOT Svetovanje.
 izvajanje celovitih podpornih storitev:
– osnovno SPOT svetovanje,
– usposabljanja, ki jih izvajajo SPOT svetovalci,
– usposabljanja in dogodki, ki jih izvajajo podjetniški mentorji,

podjetniško mentoriranje.

Obdobje črpanja: 1.1.2023 – 31.10.2023

Financiranje: Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v
okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –
2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko
rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim
izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi
prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. Spodbujanje nastajanja in
delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.  

Pomembna povezava:   www.eu-skladi.si ; http://ooz-zagorje.si/jr-podporno-okolje-2023/;
http://ooz-trbovlje.si/jr-podporno-okolje-2023/; https://rcr-pro.eu/podporno-okolje-2023/

Ta spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Prosimo potrdite ali se s tem strinjate. Preberi več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close