SPOT svetovanje zasavje

/SPOT svetovanje zasavje
SPOT svetovanje zasavje 2018-03-29T08:59:27+00:00

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah (v nadaljevanju SPOT regije). V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bo financiran en SPOT regije za ciljno skupino v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.

Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15 in 27/17, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture. Javni razpis je namenjen:

– krepitvi podjetniškega potenciala za MSP;

– pospeševanje ustanavljanja novih MSP.

Ciljne skupine

potencialni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja.

Cilji projekta so

– povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in

– povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,

in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

Rezultat projekta

• povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Obdobje trajanja projekta:

Od 1.1.2018 do 31.12.2022

Aktivnosti v projektu:

· informiranje

· svetovanje

· animiranje in povezovanje regionalnega okolja

· usposabljanja in delavnice

· izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti

· poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte

Vrednost projekta:

Celotna vrednost projekta: 1.790.400

Partnerji v projektu:

· Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi – sedež SPOT svetovanje Zasavje

· Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje

Finančna podpora projekta

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija, www.eu-skladi.si.

Ta spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Prosimo potrdite ali se s tem strinjate. Preberi več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close